Texto

La mobilitat es redueix gairebé a la meitat a Barcelona per l'estat d'alarma

(Actualitza l' FF1186 amb les dades d'entrades i sortides de l'àrea metropolitana de Barcelona a les 20:15 hores)

Barcelona, 16 març (EFE) .- La mobilitat en els accessos a Barcelona s'ha reduït...

Sugerencias de Producto

Texto
Texto economía Turismo
Foto
Servicio Gráfico General España
Vídeo
EFE VÍDEO Internacional para España
Multimedia
Contenidos digitales general multimedia con vídeo España
Foto
Gráfico Galicia
Texto
Efedata
Reportaje
Reportajes general España
Texto
Texto Castilla y León