Free
Foto

04/10/2017 14:58 (UTC)

TURISMO COMPRAS

Manuela Carmena asiste al Summit Shopping Tourism & Economy

MADRID. 04/10/2017.- En la foto, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en su intervención en el Summit Shopping Tourism & Economy Madrid 2017.

Sugerencias de Producto

Texto
Texto economía motor
Texto
EFECOM Internacional
Texto
EFECOM
Vídeo
EFE VÍDEO Internacional para España
Texto
Texto deportes general España
Texto
Texto España
Vídeo
EFE VÍDEO
Texto
Texto Castilla y León