Foto

20/03/2015 13:00 (UTC)

GUATEMALA PRENSA AGENCIA EFE

GUATEMALA PRENSA AGENCIA EFE

Ciudad de Guatemala, 20-3-2015.- Retrato de la periodista Patricia Pernas Gil, delegada de la Agencia EFE en Guatemala. EFE

Sugerencias de Producto

Texto
EFECOM
Texto
Texto economía motor
Texto
EFECOM Internacional
Texto
Texto internacional general para España
Texto
Texto Andalucía
Vídeo
EFE VÍDEO Internacional para España
Foto
Fototeca
Foto
Gráfico Cataluña